Low Copy Number

Waar voor standaard DNA-onderzoek ongeveer tweehonderd cellen nodig zijn, maakt Low Copy Number (LCN) DNA-onderzoek het mogelijk om uit slechts enkele cellen een DNA-profi el te verkrijgen. Dat maakt de methode geschikt voor minimale biologische sporen, zoals contactsporen.