Elke pil zijn profiel

Synthetische drugs hebben een eigen profiel, dat ontstaat tijdens het productieproces. Via chemische profilering zijn zaken aan elkaar te koppelen. ‘Soms is het verband tussen verschillende partijen zó sterk dat je dat gegeven als bewijs kunt gebruiken.’