Forensisch post mortem onderzoek bij minderjarigen

Het overlijden van een minderjarige is een dramatische gebeurtenis voor nabestaanden en vaak ook voor hulpverleners. De impact van dit overlijden blijkt ook uit de maatschappelijke aandacht voor dit onderwerp en de daarmee samenhangende media-aandacht. Een aanwijsbare doodsoorzaak levert vaak een bijdrage in de rouwverwerking van nabestaanden. Om zo’n aanwijsbare doodsoorzaak vast te stellen, is veelal post mortem pathologisch onderzoek nodig.