Factsheet inzet NFI bij internationale samenwerking

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is in Nederland het enige multidisciplinaire kennisen expertisecentrum op het terrein van de forensische wetenschappen.

Binnen de internationale forensische onderzoekswereld neemt het NFI een vooraanstaande plaats in en is daarom een veelgevraagd partner. Om de kennis op een hoog niveau te kunnen handhaven, is uitwisseling en samenwerking met collega-instituten in het buitenland van groot belang. Daarnaast ondersteunt het NFI forensische laboratoria in Midden- en Oost-Europa bij hun ontwikkeling en het verkrijgen van een kwaliteitskeurmerk (‘accreditatie’).

Deze factsheet beschrijft de internationale contacten en geeft aan hoe het NFI op een gestructureerde wijze invulling geeft aan internationale samen­werking.