Elke pil zijn profiel

Synthetische drugs hebben een eigen profiel, dat ontstaat tijdens het productieproces. Via chemische profilering zijn zaken aan elkaar te koppelen. ‘Soms is het verband tussen verschillende partijen zó sterk dat je dat gegeven als bewijs kunt gebruiken.’

Hiermee begint het artikel over de internationale amfetaminendatabase, in het onlangs verschenen nummer van het politievakblad Blauw. Aan het woord komen Anneke Poortman, hoofd van de afdeling Verdovende Middelen bij het Nederlands Forensisch Instituut en Noud de Bruin, adviseur drugsexpertise en -beleid. Vanuit de Dienst IPOL (KLPD) is hij geplaatst bij het Expertisecentrum Synthetische Drugs en Precursoren.