Artikel in politievakblad Blauw: Bij schouwen gaat het om hele plaatje

Bij overleden kinderen zijn signalen van kindermishandeling extra lastig te herkennen, zelfs voor artsen. Vidija Soerdjbalie-Maikoe is een van de twee forensisch kinderpathologen van Nederland. ‘De interpretatie van blauwe plekken bij een kindje dat nog niet kan lopen, is totaal anders dan bij een kindje dat zichzelf kan voortbewegen.’