Snelle ID-lijn

Welke taak wordt er uitgevoerd?

De Snelle Identificatie (ID)-lijn is een snel proces dat ingericht is voor het uitvoeren van DNA-onderzoek in strafzaken. Na het insturen van een bemonstering van een spoor naar het NFI, weten politie en OM standaard al na drie werkdagen of er een overeenkomst is met het DNA-profiel van verdachte in een strafzaak, of met een persoon in de DNA-databank.

Waarom wordt hierbij een algoritme gebruikt?

Het NFI heeft als eerste forensisch instituut in de wereld, software ontwikkeld om het proces van een biologisch spoor tot en met DNA-rapportage te automatiseren. Tot op heden zaten altijd handmatige stappen in het proces. Door het snel geautomatiseerd onderzoeken kan een DNA-profiel uit een spoor van een plaats delict worden afgeleid. Met dat DNA-profiel kan automatisch worden vergeleken met personen die binnen de strafzaak bekend zijn of in de DNA-databank zijn opgenomen. Hierdoor kan sneller gestart worden met het gericht opsporen van mogelijk betrokken personen. Als je sneller weet wie een mogelijke verdachte is – of juist niet  –, kan dat gevolgen hebben voor de tactische keuzes in het onderzoek en leidt dit tot een sneller en efficiënter opsporingsonderzoek en het sneller aanhouden van verdachten.