Algoritmeregister van het NFI

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de uitvoeringsorganisaties van JenV hebben een algoritmeregister met een overzicht van diverse algoritmen die binnen JenV en uitvoeringsorganisaties worden gebruikt. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet hieraan mee, zodat het voor burgers duidelijk is waarom en hoe de algoritmes worden ingezet.

Het NFI gebruikt algoritmes om deskundigen te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De registers zijn nog volop in ontwikkeling en bevatten nog niet alle algoritmen. Stapsgewijs worden meer algoritmen opgenomen en zullen meer organisaties aansluiten. Het NFI heeft nu twee algoritmes gepubliceerd, in het algoritmeregister van JenV en op de eigen website.

Wat is een algoritme?

Een algoritme is een set van regels en instructies. Computers voeren algoritmes uit, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van berekeningen om een probleem op te lossen, een vraag te beantwoorden, een voorspelling te doen of een beslissing te ondersteunen. Een algoritme kan je vergelijken met een recept. Het recept gebruikt gegevens als ingrediënten. Computers volgen de instructies uit het recept om gegevens te analyseren.
Enkele algoritmes – maar lang niet alle algoritmes dus – leren zelf van data. Bijvoorbeeld doordat zij leren van eerdere resultaten. Indien dit zo is, dan wordt dit duidelijk aangegeven in het algoritmeregister.

Vragen over het algoritmeregister van het NFI?

Uw vragen kunt u mailen via het algemeen contactformulier.

Journalisten met vragen over algoritmes die door het NFI worden gebruikt, kunnen contact opnemen met de persvoorlichters van het NFI.

Wilt u ook meer weten over de algoritmen die binnen andere ministeries of door gemeenten worden gebruikt? Deze zijn te vinden in het overheidsbrede algoritmeregister waarin alle door overheden gepubliceerde algoritmen verzameld en doorzoekbaar worden gemaakt.