Geschiedenis

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is voortgekomen uit het Gerechtelijk Laboratorium en het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie, die in 1999 fuseerden.

1945 - 1973: eetzaal en kapel

1973 - 2004: modern labyrinth

2004 - heden: state-of-the-art

De grondslagen voor het huidige NFI werden kort na de Tweede Wereldoorlog gelegd, toen het Gerechtelijk Laboratorium op 4 november 1948 een zelfstandig onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie werd.

Oorspronkelijk twee laboratoria

De heren Zeldenrust en Froentjes waren pioniers van het forensisch wetenschappelijk onderzoek in ons land. Op 30 juli 1945 richtte prof. dr. W. Froentjes het Gerechtelijk Laboratorium op. Zes jaar later vond de oprichting van het Gerechtelijk Geneeskundig Laboratorium plaats, het latere Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie. Aan het hoofd daarvan stond patholoog-anatoom dr. J. Zeldenrust. Omdat zij zoveel hebben betekend voor het forensisch onderzoek in Nederland, zijn in het gebouw van het NFI twee vergaderzalen naar hen vernoemd.

Stormachtige ontwikkelingen

De ontwikkelingen in het forensisch onderzoek zijn sinds de Tweede Wereldoorlog razendsnel gegaan. Zo snel, dat de beide gerechtelijke laboratoria diverse malen uit hun behuizing groeiden.

Toenemende mogelijkheden binnen de onderzoeksgebieden, nieuwe onderzoeksterreinen en een toename van het belang van forensisch-technisch bewijs zorgden voor de groei van de laboratoria in de jaren 50 en 60. Invoering van de bloedalcoholonderzoeken bij rijden onder invloed zorgde voor een volgende groeispurt in de jaren 70.

Eind jaren tachtig werd DNA-onderzoek een specialisme en de toenemende informatisering van de maatschappij leidde in de decennia daarna tot onderzoeken aan bijvoorbeeld computers, gegevensbestanden en andere informaticagerelateerde zaken. Het NFI heeft tegenwoordig meer dan dertig onderzoeksgebieden.

Nu en in de toekomst

Nog altijd gaan de ontwikkelingen op het gebied van forensisch onderzoek razendsnel. Door te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het NFI loopt hierin zowel nationaal als internationaal voorop, en wil dat blijven doen.