Directie

Marc Elsensohn, algemeen directeur

Op 1 juni 2020 is M.R.P. (Marc) Elsensohn gestart als algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut. Hiervoor was hij werkzaam bij het ministerie van Defensie als plaatsvervangend directeur Aansturing Operationele Gereedheid van de Krijgsmacht.


De laatste jaren is Marc werkzaam geweest op het ministerie van Defensie in verschillende bestuurlijke functies. Als Commandant Onderzeedienst was hij integraal verantwoordelijk voor het inzetgereed maken van de onderzeeboten. Daarnaast heeft hij vanuit Schotland, enkele jaren voor de Royal Navy gewerkt. Hij heeft verschillende operationele missies uitgevoerd, onder andere als commandant van een onderzeeboot en met een fregat.

Na zijn officiersopleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine heeft hij een jaar bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven gestudeerd. Naast het volgen van de Hogere Defensie Vorming in Frankrijk heeft hij zijn Master Geopolitiek behaald aan de Université Paris II Assas Pantheon.

Annemieke de Vries, directeur Wetenschap en Technologie

Mevrouw Annemieke de Vries is op 1 oktober 2018 gestart als directeur Wetenschap en Technologie. Zij is tevens plaatsvervangend algemeen directeur. 

Annemieke studeerde van 1987 tot 1992 Gezondheidswetenschappen aan Maastricht University. Ze promoveerde in 1997 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar het ontstaan van kanker na blootstelling aan chemische stoffen.

Daarna deed zij 3 jaar als researchfellow van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van borstkanker bij het Center for Cancer Research van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, USA.

Na terugkomst in Nederland ging zij in 2000 bij het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aan de slag als senior wetenschappelijk medewerkster in het Toxicologie domein.

Vanaf 2006 vervulde zij diverse management functies bij het RIVM, vanaf 2013 als Centrumhoofd van het centrum Gezondheidsbescherming met als belangrijk onderdeel de grootschalige laboratoriuminfrastructuur voor het Volksgezondheid domein. Het laatste jaar bij het RIVM was zij tevens plaatsvervangend Directeur Volksgezondheid en Zorg alvorens ze de overstap maakte naar het NFI.