Directie

Leo Zaal, algemeen directeur

De heer Leo Zaal is op 1 oktober 2018 gestart als algemeen directeur van het NFI. 

Leo Zaal is vanaf 1 oktober 2018 algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut. Daarvoor was hij 6 jaar algemeen directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid, het kennisinstituut in Nederland dat het Veiligheidsberaad en de Veiligheidsregio’s ondersteunt in haar aanpak voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Van 1995 tot 2012 was Leo managing partner bij het adviesbureau Twynstra Gudde en daarmee verantwoordelijk voor de adviesgroep Openbare Orde en Veiligheid, waar hij zelf de grondlegger is geweest.

Na zijn studie aan de Nederlandse Politie Academie in de periode 1975 - 1979, is hij gestart bij de gemeentepolitie Amsterdam. In 1995 is hij als commissaris van regio politie Amsterdam-Amstelland overgestapt naar Twynstra Gudde.

Annemieke de Vries, directeur Wetenschap en Technologie

Mevrouw Annemieke de Vries is op 1 oktober 2018 gestart als directeur Wetenschap en Technologie. Zij is tevens plaatsvervangend algemeen directeur. 

Annemieke studeerde van 1987 tot 1992 Gezondheidswetenschappen aan Maastricht University. Ze promoveerde in 1997 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar het ontstaan van kanker na blootstelling aan chemische stoffen.

Daarna deed zij 3 jaar als researchfellow van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van borstkanker bij het Center for Cancer Research van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, USA.

Na terugkomst in Nederland ging zij in 2000 bij het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aan de slag als senior wetenschappelijk medewerkster in het Toxicologie domein.

Vanaf 2006 vervulde zij diverse management functies bij het RIVM, vanaf 2013 als Centrumhoofd van het centrum Gezondheidsbescherming met als belangrijk onderdeel de grootschalige laboratoriuminfrastructuur voor het Volksgezondheid domein. Het laatste jaar bij het RIVM was zij tevens plaatsvervangend Directeur Volksgezondheid en Zorg alvorens ze de overstap maakte naar het NFI.