Missie en visie

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een toonaangevend forensisch onderzoeksinstituut. Voor ketenpartners en opdrachtgevers voert het NFI zaakonderzoek uit, verzorgt het educatie en werkt het continu aan innovatie.

De organisatie opereert daarbij vraaggestuurd, wat betekent dat er intensief met ketenpartners en opdrachtgevers wordt afgestemd over de behoeften die er zijn en de wijze waarop deze kunnen worden ingevuld. Het is daarbij vanzelfsprekend dat het NFI onpartijdig optreedt.

Gericht op waarheid, geleid door wetenschap, voor een veiliger samenleving

Het NFI gaat zorgvuldig om met de middelen die beschikbaar zijn gesteld. De organisatie stuurt daarom altijd op meerwaarde voor de strafrechtketen en maatschappij. Het NFI heeft bijna alle forensische disciplines in huis en excelleert op complex en multidisciplinair onderzoek.

Daar waar dat in het belang is voor ketenpartners en opdrachtgevers, kan het NFI onderzoek uitbesteden aan derden. Deze samenwerkingspartners worden zorgvuldig geselecteerd. Ze voldoen aan de hoogste eisen en het NFI staat in voor de kwaliteit van het onderzoek dat ze verrichten.

Het NFI bestaat uit zo’n 500 excellente medewerkers die met elkaar zijn verbonden door de gezamenlijke missie: 

 - Gericht op waarheid, geleid door wetenschap, voor een veiliger samenleving -