Missie en visie

Het NFI bevordert het optimaal functioneren van de rechtshandhaving en rechtspleging vanuit een focus op natuurwetenschappelijke informatieposities.

De rol van de forensische wetenschap wordt in de forensische opsporing en bewijsvoering in strafzaken steeds prominenter. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, waardoor we:

  • meer informatie kunnen halen;
  • uit steeds kleinere sporen;
  • en dat steeds sneller kunnen.

Het NFI werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe forensische producten en diensten op deze gebieden. Zo helpt het NFI de informatiepositie van klanten en opdrachtgevers te versterken.

Positie

In Nederland wordt forensisch onderzoek in strafzaken grotendeels uitgevoerd door het NFI. In het afgelopen decennium heeft een toenemend aantal onderzoeksinstituten zichzelf op de markt gepositioneerd en geprofileerd. Het Openbaar Ministerie en de politie kunnen zelf bepalen waar zij hun forensisch onderzoek laten uitvoeren.

Het NFI is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Met onafhankelijk forensisch onderzoek draagt het NFI bij aan het leveren van betrouwbare forensische informatie aan nationale en internationale organisaties, die zich inzetten voor vrede, recht en veiligheid.

Voor wie werkt het NFI?

Met onafhankelijk forensisch onderzoek draagt het NFI bij aan het leveren van betrouwbare forensische informatie aan nationale en internationale organisaties, die zich inzetten voor vrede, recht en veiligheid. Tot de opdrachtgevers van NFI behoren de:

  • rechterlijke macht;
  • het Openbaar Ministerie;
  • de Nationale politie;
  • en andere instanties die zich bezighouden met de (internationale) opsporing van strafbare feiten.

Kerntaken

Het NFI heeft drie kerntaken:

In deze context werkt het NFI voor het OM, de zittende magistratuur, de politie en de bijzondere opsporingsdiensten.

Bijkomende taken

Naast de kerntaken heeft het NFI nog een aantal bijkomende taken. Bij de uitoefening van deze bijkomende taken kan worden gedacht aan activiteiten als het geven van cursussen aan brandweer en ambulancepersoneel, die – evenals de opdrachtgevers van kerntaken zoals politie – in hun officiële hoedanigheid geregeld een plaats delict moeten betreden. Een ander voorbeeld is het trainen van advocaten in het lezen van NFI-rapporten.

In het belang van de handhaving van de (inter)nationale rechtsorde kan het NFI eveneens gevraagd worden diensten te leveren aan Nederlandse en buitenlandse overheidsorganisaties en intergouvernementele organisaties. Binnen deze taak vallen bijvoorbeeld opdrachten voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst en beeld- en geluidonderzoek voor VN-tribunalen.

Transparantie

Als onafhankelijke forensische dienstverlener neemt het NFI geen standpunten in met betrekking tot schuld en onschuld. Waar het strafrechtelijk onderzoek het toelaat, is het NFI zo transparant mogelijk. Het NFI vindt het vanzelfsprekend dat politiek, media en concurrentie de ontwikkelingen en het werk van het NFI kritisch volgen.