Organisatiestructuur

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid en valt onder het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving. Het NFI bestaat uit vijf divisies en de eenheid bestuursondersteuning.

Organisatieonderdelen NFI

Organisatieonderdelen Divisiehoofden
Divisie Biologische Sporen ir. L.A.M. (Leon) Schutte (interim) en L. Stoutjesdijk (interim)
Divisie Digitale en Biometrische Sporen vacant
Divisie Chemische en Fysische Sporen ir. L.A.M. (Leon) Schutte (interim) en L. Stoutjesdijk (interim)
Divisie Bijzondere Dienstverlening en Expertise R. Florijn (interim)
Divisie Bedrijfsvoering R.J.F. (Ronald) Baarends (interim)
Eenheid Bestuursondersteuning R.J.F. (Ronald) Baarends (interim)

Nederlandse DNA-databank

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is het NFI beheerder van de DNA-databank, de Nederlandse DNA-databank is dan ook ondergebracht bij het NFI.

Afdeling Naam
Nederlandse DNA-databank N. (Nico) van der Geest

Organogram Nederlands Forensisch Instituut