Forensics in nuclear security

Het Nederland Forensisch Instituut (NFI) is de coördinator van een internationaal programma dat zich richt op een grensoverschrijdende aanpak van nucleair terrorisme.

‘Forensics in Nuclear Security’ is opgezet als een direct gevolg van de Nuclear Security Summit, gehouden in de Verenigde Staten in 2010 op initiatief van de Amerikaanse president Barack Obama. Het NFI werkt voor de ontwikkeling van forensisch onderzoek op het gebied van nucleaire veiligheid nauw samen met Interpol en de International Atomic Energy Agency (IAEA).

Programmadoelstellingen

De nucleaire en forensische wetenschap bij elkaar brengen en uitwisseling van kennis bevorderen. Om dat te bereiken is ‘Forensics in Nuclear Security’ ontwikkeld. Hiertoe heeft het NFI een online kennisplatform ontwikkeld waar nucleaire wetenschappers en forensisch deskundigen ervaringen kunnen uitwisselen.

Forensische methodes onmisbaar

Nucleair forensisch onderzoek richtte zich tot nu toe op het achterhalen van de herkomst van nucleair of radiologische materiaal. Voor de opsporing van verdachten is het echter minstens zo belangrijk om informatie over de daders te vergaren. Wat is er gebeurd? Wie waren er betrokken?

De beantwoording van deze vragen vraagt om de toepassing van zowel traditionele als moderne forensische onderzoekstechnieken. DNA-, fysische, chemische en digitale technieken kunnen belangrijke informatie verschaffen over:

  • aard en oorsprong van het nucleaire of radiologische materiaal
  • voorbereidingshandelingen
  • verblijfplaats en identiteit van verdachten

Forensische methodes zijn daarom een belangrijk aanvullend instrument bij de opsporing van verdachten en in de preventie van moedwillige nucleaire en radiologische incidenten.