Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)

Artsen die vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling kunnen contact opnemen met het LECK. Dat staat voor het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling, waarin het Emma Kinderziekenhuis/AMC, het Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMCU, het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deelnemen.

Artsen die bellen krijgen krijgen dan rechtstreeks contact met een gespecialiseerde kinderarts van één van de drie deelnemende ziekenhuizen. Deze persoon adviseert, nadat de situatie is besproken en eventuele foto’s van de letsels zijn bekeken, of en welk nader onderzoek nodig is. De geraadpleegde kinderarts kan voor overleg en advies dag en nacht contact opnemen met de forensisch artsen van het NFI, die gespecialiseerd zijn in kindermishandeling. Naast (telefonisch) advies biedt het LECK geïntegreerde zorg aan verwezen kinderen.

Het LECK maakt het mogelijk om een casus rechtstreeks met experts te overleggen. Hierdoor kan het medische en het forensische traject direct starten en wordt kindermishandeling sneller opgespoord en aangepakt of kan een vermoeden sneller worden ontkracht.

Kindermishandeling wordt sneller opgespoord en aangepakt of een vermoeden kan sneller worden ontkracht.