Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED)

Het Landelijke Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) verricht wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen dierenmishandeling in Nederland. Binnen dit centrum werkt de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Bureau Beke en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nauw samen.

De aandacht voor het herkennen van dierenmishandeling is in Nederland nieuw en bij sommige dieren lastig. Daarbij zijn er signalen dat er een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

Herkenning van dierenmishandeling is lastig doordat door de vacht van een dier blauwe plekken minder goed zichtbaar zijn dan bij mensen. Het LED combineert de kennis van gespecialiseerde dierenartsen en forensisch-medisch experts. Via een beveiligde website kunnen dierenartsen bij een vermoeden van dierenmishandeling anoniem gegevens uploaden.

De specialisten van het LED kunnen deze gegevens duiden om dierenmishandeling te onderscheiden van bijvoorbeeld zeldzame aandoeningen, ongelukkigen of gedrag van dieren zelf.

Daarbij zijn er signalen dat er een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.