Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een van de partners die binnen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) samenwerken aan de veiligheid van (online) computernetwerken binnen Nederland. Overheid, bedrijfsleven en wetenschap bundelen in het NCSC hun kennis van cyber security.

Binnen dit samenwerkingsverband kunnen (potentiƫle) online dreigingen beter in kaart worden gebracht, kunnen organisaties en instanties alert worden gemaakt op mogelijke gevaren en kan er gezamenlijk adequaat worden gereageerd op incidenten.

In het NCSC werken de ministeries van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Landbouw, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Buitenlandse Zaken samen met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, politie, Openbaar Ministerie en het NFI.