Wob-verzoek Ennetcom

Wob-verzoek versleutelde data

Het Wob-verzoek ziet op informatie over de bescherming van persoonsgegevens in onderzoeken waarin grote hoeveelheden versleutelde data in beslag zijn genomen. Het gaat om versleutelde data zoals de zogenoemde ‘Ennetcom-data’, ’PGPSafe-data’ en ’EncroChat-data’.

In diverse opsporingsonderzoeken door opsporingsdiensten en Openbaar Ministerie (OM) is er gebruik gemaakt van de door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ontwikkelde forensische digitale zoekmachine Hansken. Met deze zoekmachine kunnen grote hoeveelheden in beslag genomen data worden doorzocht.

De inhoud van de meeste documenten die naar aanleiding van dit Wob-verzoek openbaar worden gemaakt richt zich voornamelijk op de verwerking van persoonsgegevens via de zoekmachine Hansken.

De documenten betreffen veelal e-mailwisselingen, zogenoemde Privacy Impact Assesments (PIA’s) en reacties naar aanleiding van deze PIA’s. (Data)beveiliging en privacy zijn vanaf het begin de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerp van Hansken geweest. In de loop der jaren zijn de standaarden voor databeveiliging en privacy omhoog gegaan.

In mei 2018 zijn op grond van de nieuwe privacybeschermingswet – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-  PIA’s verplicht geworden voor Hansken. In een PIA onderzoek je potentiele kwetsbaarheden met betrekking tot een systeem met het oog op bescherming van privacy. Uit de uitgevoerde PIA is een aantal verbeterpunten voortgekomen. Zoals de aanpassing van het privacystatement en het verder aanscherpen van autorisaties. De verbeterpunten worden of zijn inmiddels aangepast door het NFI.   

Eerder verschenen: Persbericht gebruik Ennetcomdata

Publicaties