Vakbijlage Herkomst beelden

In forensisch onderzoek komt soms de vraag naar voren of bepaalde digitale beelden, zowel foto’s als video’s, zijn gemaakt met een bepaalde digitale camera. Ook de vraag of twee series beelden afkomstig zijn uit eenzelfde camera kan relevant zijn.

Om die vragen te kunnen beantwoorden doet het NFI onderzoek aan digitale beelden.