Infographic contextinformatie

Voor het beantwoorden van vragen over de wijze of het tijdstip waarop sporen zijn ontstaan heeft een deskundige informatie nodig over de omstandigheden van de zaak. Deze infographic geeft visueel weer om welke informatie het gaat en in welk deel van het forensisch proces de informatie beschikbaar is of verzameld kan worden. De infographic geeft hiermee handvatten bij bijvoorbeeld het verhoor van de bij een zaak betrokken personen of bij het forensisch onderzoek. Meer informatie over dit onderwerp met betrekking tot het DNA-onderzoek is ook te vinden in het document ‘Het verzamelen van informatie over het ontstaan van DNA-sporen’.