Infographic Nut en noodzaak van een sectie

In deze infographic wordt uitgelegd wat het nut en noodzaak van een sectie is: wanneer vindt een sectie plaats, hoe werkt het proces bij een sectie, wat wordt onderzocht en wat kunnen de uitkomsten zijn?