Stage lopen bij het NFI

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft geregeld stageplaatsen voor afstudeeropdrachten en voor het opdoen van specifieke werkervaring. De interesse om bij ons een stage te lopen is groot. Het is daarom belangrijk dat je ruim van te voren je wensen kenbaar maakt. Hiervoor is het van belang dat je duidelijk kenbaar maakt wat het doel van je stage is en in welke periode je dit wilt bereiken. 

Stageplaatsen worden op twee verschillende wijze kenbaar gemaakt. Zo geven wij onze stageplaatsen door aan de stagecoördinatoren van de relevante opleidingen. Daarnaast is het mogelijk om zelf je cv en motivatie naar één van onze divisies toe te zenden.

NB. Het is niet mogelijk om bij het NFI één of meer dagen mee te lopen, of een snuffelstage te volgen.

Universitair en hbo

Bij het NFI ligt de nadruk op stageplaatsen voor studenten van universiteiten en hbo-instellingen. Er zijn weinig stages voor mbo-stagiairs.

Voor stages op het gebied van humane biologische sporen kun je bij ons terecht als je een opleiding doet in de richting van (medische)-biologie of bio-informatica. Stuur je CV en motivatie naar stageHBS@nfi.nl.

Voor stages op het gebied van niet humane biologische sporen, zoals planten, dieren, schimmels, bacteriën en entomologische sporen, vragen we een biologische of bio-informatica opleidingsrichting. Stuur je CV en motivatie naar stageNHBS@nfi.nl [Er zijn geen stageplaatsen meer beschikbaar voor september 2024. In oktober 2024 worden projecten geselecteerd voor stageplaatsen vanaf jan/feb 2025].

Voor stages op het gebied van digitale sporen (inclusief beeldonderzoek en biometrie) kun je bij ons terecht als je een opleiding doet in de richting van ICT, AI of algemeen forensisch. Stuur je CV en motivatie naar stageDBS@nfi.nl.

Voor stages op het gebied van chemische en fysische sporen kun je bij ons terecht als je een opleiding doet in de richting van analytisch-chemische of fysisch-technische. Zie: Divisie Chemische en Fysische Sporen – Onderzoeksopdrachten en literatuuronderzoeken

Voor stages op het gebied van toxicologie, PD onderzoek en forensisch medisch onderzoek kun je bij ons terecht als je een opleiding doet in de richting van analytisch-chemisch, algemeen forensisch of medisch. Stuur je CV en motivatie naar stageBDE@nfi.nl [op dit moment zijn hier helaas geen stageplaatsen beschikbaar].

Voor stages op het gebied van bedrijfsvoering kun je bij ons terecht als je bijvoorbeeld een opleiding doet in de richting van financiën, ICT en/of P&O. Stuur je CV en motivatie naar stageBV@nfi.nl.

Voor stages bij de eenheid Bestuursondersteuning kun je bij ons terecht als je een opleiding doet in de richting van Secretarieel, Communicatie en Integrale Beveiliging. Stuur je CV en motivatie naar stageBO@nfi.nl.

  • Onderzoek vingersporen op pistool
    Beeld: Nederlands Forensisch Instituut