Vakbijlage en infographic Interdisciplinair Forensisch Onderzoek

Op het moment dat in een zaak een Interdisciplinair Forensisch Onderzoek (IDFO) wordt aangevraagd, stelt een IDFO-deskundige een interdisciplinair team van deskundigen samen. Gezamenlijk wordt een onderzoeksstrategie uitgedacht en wordt toegewerkt naar één geïntegreerd interdisciplinair rapport.