Overdracht van DNA-onderzoeksmateriaal en dossiers

Mocht bij het NFI het verzoek ingediend worden: "Draag in het kader van onderzoek door een ander geaccrediteerd laboratorium dan het NFI onderzoeksmateriaal en/of dossierstukken over", dan is onderstaande van belang.

Het NFI onderscheidt drie situaties waarbij onderzoeksmateriaal en/of dossierstukken dienen te worden overgedragen: tegenonderzoek, nader onderzoek en een beoordeling deskundigenrapport en totstandkoming daarvan.