Het verzamelen van informatie over het ontstaan van DNA-sporen

Voor het beantwoorden van vragen over de wijze of het tijdstip waarop DNA-sporen zijn ontstaan heeft een deskundige informatie nodig over de omstandigheden van de zaak. In dit document leggen we uit om welke informatie het gaat. Dit document is een algemene leidraad voor het verzamelen van informatie die voor de deskundige relevant kan zijn. In een strafzaak zal de deskundige met u overleggen welke informatie precies nodig is.