Vakbijlage forensisch pathologisch onderzoek

Een forensische sectie betreft postmortaal onderzoek op een lichaam of één of meerdere lichaamsdelen van een persoon. De forensische sectie wordt verricht door een forensisch patholoog. Deze doet onderzoek naar de doodsoorzaak, verricht letselinterpretatie bij de overledene en brengt postmortale veranderingen in kaart. 

Deze vakbijlage geeft weer hoe forensisch pathologisch onderzoek bij overledenen wordt uitgevoerd bij het NFI.