Vakbijlage Bloedspoorpatroononderzoek

Bij (vermeende) geweldsmisdrijven zoals levensdelicten, geweldsdelicten, zedendelicten maar in voorkomende gevallen ook bij overvallen en inbraken en dergelijke, kan de aanwezigheid van bloedsporen een bijdrage leveren aan de opsporing als de bewijsvoering. Bloedsporen hebben over het algemeen een rechtstreekse relatie met een misdrijf en zijn dan zogenoemd delictgerelateerd. Bloedsporen kunnen echter ook ontstaan indien er geen sprake is van geweldshandelingen.