Vakbijlage - Kwantitatief onderzoek aan drugs

Deze vakbijlage gaat nader in op kwantitatief onderzoek van drugs. Bij dit onderzoek wordt bepaald wat het gehalte van een drug is in bijvoorbeeld een poeder, tablet of vloeistof.