Vakbijlage - De Snelle ID-lijn (SIDL)

Als er een misdaad is gepleegd en sporenonderzoek heeft plaatsgevonden, is het van groot belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen van wie het DNA in de sporen afkomstig kan zijn. De Snelle ID-lijn (SIDL) is een ontwikkeling waarbij de analyse en de interpretatie van DNA-profielen van sporen en het vergelijken ervan met DNA-profielen van personen binnen de zaak of de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken geautomatiseerd is.