Scriptie Tess Matas Llonch De ontbrekende contextinformatie: waar zitten de hiaten

Vragen over DNA op activiteitniveau vereisen veel contextinformatie. Deze benodigde relevante contextinformatie ontbreekt echter in veel van de gevallen. Waar de oorzaak ligt van het gebrek aan relevante informatie is niet duidelijk en daarnaast voor dit onderzoek nog niet onderzocht, terwijl een antwoord hierop en de verbetering van deze informatievoorziening zowel DNA-deskundigen als de waarheidsvinding in rechtszaken enorm zou kunnen helpen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat verschillende problemen bestaan in het proces van plaats delict tot aan het NFI. Deze problemen liggen vooral bij de communicatie en samenwerking tussen tactiek en de forensische opsporing en de informatievoorziening vanuit rechter-commissaris naar zowel de zaaksofficier als deskundigen bij het NFI.

Tactiek zou de forensische opsporing meer moeten betrekken bij verhoren en de rechter-commissaris moet communicatie toelaten tussen de deskundigen bij het NFI en de zaaksofficier. Dit zal de informatievoorziening vergroten en evaluaties op activiteitniveau beter mogelijk maken.