Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht

NFI Deskundigheidsbevordering voor de zittende en staande magistratuur verloopt wat cursussen betreft voornamelijk via de SSR. NFI medewerkers participeren als ontwikkelaar, docent of begeleider in diverse activiteiten van de SSR. 

Het NFI levert via SSR de volgende cursussen:

Voor een compleet overzicht van het aanbod zie de website van het SSR

Daarnaast kunnen NFI deskundigen op verzoek een gastpresentatie op een opleidingsdagen van rechtbanken, parketten en gerechtshoven verzorgen. Dit kan over elk van de forensisch onderzoeksgebieden van het NFI gaan. Op de pagina Themasessies op locatie staan enkele onderwerpen als special op locatie uitgewerkt. Ook kunnen groepen vanuit OM en/of ZM een studiebezoek aan het NFI brengen. Verzoeken hiertoe kunt u via het contactformulier Deskundigheidsbevordering indienen.

Tip: Kijk ook eens bij de Themasessies op locatie.

Elke NFI-bijdrage kan digitaal ondersteund worden met online leeromgevingen, ter voorbereiding of voor naslagmateriaal.

Als voorbereiding of verdieping op de forensische cursussen bij SSR, of los daarvan, biedt het NFI de volgende e-learnings aan: