Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht

NFI Deskundigheidsbevordering voor de zittende en staande magistratuur verloopt wat cursussen betreft voornamelijk via de SSR. NFI medewerkers participeren als ontwikkelaar, docent of begeleider in diverse activiteiten van de SSR. Daarnaast kunnen NFI deskundigen op verzoek een gastpresentatie op een opleidingsdagen van rechtbanken, parketten en gerechtshoven verzorgen. Verzoeken hiertoe kunt u via het contactformulier Deskundigheidsbevordering indienen.

Voor een overzicht van het aanbod zie de website van het SSR

Als voorbereiding of verdieping op de forensische cursussen bij SSR, of los daarvan, biedt het NFI de volgende e-learnings aan.