Trainingen en cursussen

Uitwisseling van kennis en expertise tussen het NFI en de ketenpartners in het strafproces is een van de kerntaken van het NFI. Deze uitwisseling van kennis en expertise met de ketenpartners wordt deskundigheidsbevordering genoemd.

Het NFI stimuleert, organiseert en ondersteunt trainingen, cursussen en andere vormen van uitwisseling van kennis en expertise tussen organisaties in de strafrechtsketen zoals politie, openbaar ministerie en rechtelijke macht.

Daarnaast worden training, cursussen en andere activiteiten in het kader van kennisuitwisseling georganiseerd voor andere professionals die een bijdrage kunnen leveren aan de signalering van strafbare feiten of bewijsvoering hiervan.

Voor de ontwikkeling en uitvoering van deskundigheidsbevordering wordt waar mogelijk in co-creatie samengewerkt met ketenpartners. Daarmee zorgen we voor verhoging van het rendement in de keten van de plaats delict tot in de rechtszaal.

Het aanbod van deskundigheidsbevordering en de samenwerking hierin is in het overzicht per beroepsgroep gespecificeerd:

Ook is het mogelijk om bestaand onderwijs, of een activiteit op maat, op locatie te organiseren. Heeft u vragen over een cursus of activiteit op maat of op locatie, neem dan gerust contact op met ons. U kunt hiervoor gebruikmaken van het contactformulier.

Alleen voor beroepsbeoefenaars

NFI deskundigheidsbevordering is bedoeld voor beroepsbeoefenaars.
Studenten (toekomstige beroepsbeoefenaars) en andere geïnteresseerden kunnen voor onderwijs, cursussen en andere activiteiten op het gebied van forensisch onderzoek terecht bij universiteiten en hogescholen.

Het NFI werkt samen met diverse universiteiten en hogescholen. Bij een aantal van deze instellingen zijn NFI-medewerkers betrokken als hoogleraar of gastdocent.

Voorwaarden en klachten

Op onze activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden Trainingen, het privacy-reglement en de klachtenprocedure van toepassing. Klachten kunnen worden gemeld via het formulier melding dienstverlening.

  • Interieur rode stoelen slider
    Beeld: Nederlands Forensisch Instituut