Nationale Politie

NFI Deskundigheidsbevordering voor de politie verloopt vooral via de Politieacademie. NFI-medewerkers participeren als ontwikkelaar, docent of begeleider in diverse opleidingen en andere activiteiten van de Politieacademie.

Voor een overzicht van het aanbod van de Politieacademie zie de website van de Politieacademie. Daarnaast kunnen NFI deskundigen op verzoek een gastpresentatie op themadagen of vakdagen van de politie verzorgen. Verzoeken hiertoe kunt u via het contactformulier Deskundigheidsbevordering indienen.

Tip: Kijk ook eens bij de Themasessies op locatie.

Door het NFI worden daarnaast via open inschrijvingen de volgende deskundigheidsbevorderingsactiviteiten aangeboden: