Schotbeschadigingen op de plaats delict

De inzichten in en mogelijkheden (kennis) van het forensisch sporenonderzoek op het gebied van wapens en munitie hebben zich de afgelopen jaren binnen het NFI sterk ontwikkeld. Een groot deel van deze opgedane kennis is uitermate geschikt om door de forensische opsporing op de plaats delict te gebruiken.

Inhoud

In de cursus werken we aan het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden van de forensisch onderzoeker, gericht op nadere analyse van schotbeschadigingen op de PD. De praktijk staat centraal. De theorie ondersteunt oefening en experiment. De deelnemer leert schotbeschadigingen herkennen en leert welke forensische onderzoeksinformatie nodig is om (deel)-conclusies te kunnen trekken m.b.t. de toedracht. De deelnemer krijgt een beter inzicht in de wijze waarop hij informatie kan veiligstellen en vastleggen (in schrift en foto), en legt daarmee de basis voor eventueel vervolgonderzoek in een later stadium.

De interpretatie van schotbeschadigingen zal besproken worden aan de hand van beschadigingen in diverse veel voorkomende beschoten materialen, zoals metaal (auto’s), hout en glas.

De cursus biedt een intensief programma van drie achtereenvolgende dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en vindt plaats bij het NFI. In de cursus maken we veelvuldig gebruik van de vele mogelijkheden die de schietbaan van het NFI biedt.

Leerdoelen

Wanneer u deze training heeft afgerond kunt u:

  • op de PD schotbeschadigingen herkennen in veel voorkomende materialen.
  • aan de hand van een schotbeschadiging de hoek van intrede inschatten.
  • aan de hand van een schotbeschadiging inschatten waar een kogel gevonden kan worden.
  • schotbeschadigingen schriftelijk en fotografisch zodanig vastleggen dat op basis daarvan vervolgonderzoek mogelijk is.
  • diverse technieken die ter beschikking staan op de PD op gebruikswaarde schatten.

Doelgroep

Forensisch onderzoekers met ervaring op de PD.

Basiskennis van vuurwapens en sporenonderzoek wordt verondersteld.

Om er een succes van te maken vraagt dit van de deelnemers uit de forensische opsporing dat zij ‘over hun eigen praktijk kunnen heenkijken’. Deelnemers zijn geen cursusconsumenten maar praktijkdeskundigen die op de eerste plaats hun eigen praktijk verder ontwikkelen en tegelijkertijd van de cursus en de reflectie op hun ervaringen leren.

Omvang

Dit betreft een aaneengesloten driedaagse cursus. Een cursusdag duurt van 9.00 - 17.00.

Data en locatie

Data: 24, 25 en 26 maart 2020 en 24, 25 en 26 november 2020.
Locatie: NFI, Den Haag

Deze cursus wordt onder regie en binnen het budget van de Politieacademie uitgevoerd. Neem voor inschrijving contact op met het NFI (zie meer informatie). 

Opmerkingen

Deze cursus wordt afgeraden voor zwangere vrouwen vanwege potentieel schadelijke effecten op het ongeboren kind van het geluid van schieten en vrijkomende schotresten.

Meer informatie

Voor meer informatie, vul ons contactformulier in, of bel 070 – 888 6139. Geef op het contactformulier aan welke training/cursus het betreft.