Accreditatie op basis van ISO17025

Formele accreditatie op basis van een internationaal erkende standaard is van belang voor Forensische Onderzoek in vooronderzoeksruimtes en/of laboratoria.

Het bereiken van accreditatie vindt meestal projectmatig plaats. Een accreditatietraject neemt gewoonlijk 2 tot 4 jaar in beslag, afhankelijk van de uitgangssituatie. Het NFI biedt units forensische opsporing begeleiding in de vorm van coaching en advisering bij het realiseren van accreditatie. De formele accreditatie is uiteraard voorbehouden aan de nationale accreditatie-instelling (in Nederland de Raad voor de Accreditatie).

Aangezien de uitgangssituatie van het instituut sterk bepalend is voor de aard en omvang van de benodigde begeleiding, dient een specifiek coachings- en adviseringstraject te worden samengesteld. Als uitgangspunt kan het volgende begeleidingstraject dienen:

  1. Orientatie bezoek (‘quick scan’)
  2. Studiebezoek naar het NFI
  3. ‘Gap analysis’
  4. Studiebezoek naar het NFI
  5. Status en behoefte analyse
  6. Studiebezoek naar het NFI
  7. ‘Pre-assessment’

De pre-assessment imiteert een assessment zoals die normaal gesproken van de nationale accreditatie-instelling kan worden verwacht. De beoogde kwalificatie van het kwaliteitssysteem na de pre-assessment door het NFI is ‘ready for accreditation’.

Naast coaching en advisering over de algemene aspecten van het kwaliteitssysteem, biedt het NFI ook coaching en advies voor de geselecteerde expertisegebieden (drugs, DNA, documenten, etc.) die worden aangemeld voor accreditatie. Het advies is om dit aantal in eerste aanleg te beperken tot 3 of 4 en dit in latere jaren geleidelijk uit te breiden.

Doelgroep

Units forensische opsporing.

Meer informatie

Deze begeleiding vindt op verzoek plaats.

Vul voor meer informatie ons contactformulier in. Geef op het contactformulier aan welke training/cursus het betreft.