NFiDENT training

NFiDENT is het proces dat in de strafrechtketen is ingericht om snel een aantal soorten drugs te identificeren, met een deskundigenrapport als resultaat.

Het doel van NFiDENT is de doorlooptijd voor het identificeren van drugs sterk te verkorten. Mogelijke drugs worden geanalyseerd op een locatie van de forensische opsporing (FO) van de Nationale Politie of de Koninklijke Marechaussee in plaats van bij het NFI. De analyse en de interpretatie van de meetresultaten en de rapportage hiervan wordt uitgevoerd door het NFI.
 
NFiDENT is geschikt voor analyse van de vaste stoffen: cocaïne, heroïne, amfetamine, metamfetamine en MDMA (‘ecstasy’) en voor vloeistoffen die GHB (GammaHydroxyBoterzuur) bevatten. Deze zes stoffen vormen een groot deel van de Nederlandse drugsmarkt.

Inhoud

In de training leren politiemedewerkers om de analyse van een zestal verdovende middelen in het politielaboratorium op een kwalitatief goede manier uit te voeren, passend binnen de kwaliteitsnormen die het NFI hanteert, zodanig dat het resultaat en de ingevulde bewoordingen in het deskundigenrapport kunnen worden opgenomen.

In de training wordt door middel van oefeningen en theorie ingegaan op het NFiDENT-proces en wordt geoefend met het uitvoeren van kleurtesten en GC-MS analyses of FT-IR analyses aan een zestal soorten verdovende middelen: cocaïne, heroïne, amfetamine, metamfetamine, MDMA en vloeistoffen die GHB bevatten.

Er worden twee opleidingsniveaus onderscheiden: Advanced en Expert. Het niveau Expert komt overeen met Advanced, maar wordt uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor klein onderhoud en troubleshooten.

Leerdoelen

Wanneer u de Advanced training heeft afgerond kunt u:

  • begrijpen wat het NFiDENT-proces inhoudt, weten welke rollen, taken en verantwoordelijkheden bij welke functionaris horen en daarnaar kunnen handelen,
  • eenvoudig standaard onderzoek uitvoeren, incl. kleurtest en meting op de GC-MS en FT-IR t/m verzenden data,
  • ‘dagstart’ uitvoeren met o.a. opstarten apparaat, uitvoeren tunes, controle monsters en verversen spoelvloeistoffen,
  • de bemonsteringsstrategie bij grotere partijen begrijpen en toepassen,
  • de kwaliteitseisen toepassen die horen bij het NFiDENT-proces. 

Wanneer u de Expert training heeft afgerond kunt u:

  • hetzelfde als de advanced opleiding
  • lichte Troubleshoot werkzaamheden uitvoeren. 
  • basis onderhoud uitvoeren (Vervangen liner, septum, spuit, gasfles, herstarten router, ondersteuning voor remote access NFI)

Doelgroep

Medewerkers van de politie die volgens het NFiDENT proces gaan werken.

Omvang

Dit betreft een tweedaagse cursus, waarbij de eerste dag bij het NFI wordt gehouden en de vervolgdag op locatie in de eenheid van een van de deelnemers. 

De cursusdag bij het NFI duurt van 9.00 - 17.00 uur. 

De praktijkdag op de locatie duurt voor het Advanced deel ca 2.5 uur en daar komt voor het Expert deel nog ca 1.5 uur bij.

Data en locatie

Startdata
9 oktober 2023, met 12 of 17 oktober 2023 als vervolgdag.

Locatie
dag 1: NFI te Den Haag;

dag 2: op locatie in de eenheid van een van de deelnemers.

Deze cursus wordt onder regie en binnen het budget van de Politieacademie uitgevoerd.

Aanmelden

Aanmelden voor deze cursus kan door het aanmeldformulier via deze link in te vullen.

Voor meer informatie, vul ons contactformulier in. Geef op het contactformulier aan welke training/cursus het betreft.