Advocatuur

Voor deskundigheidsbevordering van de advocatuur wordt verwezen naar SDU Opleidingen en Events. NFI medewerkers participeren in enkele activiteiten van de SDU. Daarnaast kunnen NFI deskundigen op verzoek een bijdrage leveren aan cursussen voor advocatuur via andere organisaties. Verzoeken hiertoe kunt u via het contactformulier Deskundigheidsbevordering indienen. Als voorbereiding of verdieping op de forensische cursussen bij SDU, of los daarvan, biedt het NFI de volgende e-learnings aan.

Voor een overzicht van het aanbod en inschrijven ga naar: SDU Opleidingen en Events.