Hoezo een hypothese?

Hypothesen, en daarmee onderzoeksvragen, kunnen richting geven aan het forensisch (sporen)onderzoek. Het is belangrijk goede hypothesen te formuleren. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van alle beschikbare middelen in de forensische wetenschap.

In een vroeg stadium van het forensisch onderzoek kan een optimale hypothese het onderzoek in de juiste richting sturen. Het kan frustraties en complicaties voorkomen zoals het afwijzen van bewijs of het toekennen van een incorrecte waarde aan het bewijs. De keuze van hypothesen heeft dus zeer belangrijke gevolgen voor een correcte voortgang van het forensisch proces.

Er bestaan weinig formele regels voor het opstellen van een hypothese. Niettemin, kunnen we u wel helpen met het formuleren van hypothesen die in een forensische setting behulpzaam zijn. In deze training leert u hypothesen in het forensisch proces te beoordelen en op basisniveau te formuleren.

Meer informatie

Heeft u interesse in deze E-learning of heeft u vragen neem dan contact met ons op. 
U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier of bel 070 – 888 6139. Geef op het contactformulier aan welke E-learning het betreft. Voor het volgen van deze e-learning klik hier (geen inlog nodig).