Interpretatie van forensische data

Deze kennis- en innovatieagenda geeft richting aan de (door)ontwikkeling van kennis, methoden en technieken voor het interpreteren van forensische data ten behoeve van de opsporing en/of de bewijsvoering in strafzaken.