Wetenschap en Innovatie

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een (inter)nationaal kennis- en expertisecentrum voor forensisch onderzoek. Het NFI verbetert zijn producten en diensten voortdurend. Wetenschap en Innovatie worden bij het NFI sterk gestuurd door ervaringen uit de forensische praktijk.

Investeren in kennis en innovatie

Door het Strategisch Forensisch Onderzoeksprogramma blijft het NFI state-of-the-art en waarborgt de continuïteit en de kwaliteit van het forensisch onderzoek. Het NFI investeert in kennis en innovatie, speelt in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoekt of die in de forensische praktijk toepasbaar en van meerwaarde kunnen zijn.

Strategische Kennis- en Innovatie Agenda 2019-2024

Voor het jaar 2019 tot 2024 is door het NFI de meerjarige Strategische Kennis- en Innovatie Agenda (SKIA) opgesteld: 'Klaarstaan voor de forensische vraag van morgen'.
De agenda bepaalt de koers van het NFI op het gebied van wetenschap en innovatie en geeft invulling aan het Strategisch Forensisch Onderzoeksprogramma. 

Vergroot afbeelding SKIA-agenda
Afbeelding 1. Het NFI werkt van 2019 tot 2024 volgens deze Strategische Kennis- en Innovatie Agenda. In de agenda komt een aantal multidisciplinaire thema's naar voren die  het NFI verder wil ontwikkelen, soms samen met de keten (zie afbeelding). Daarnaast onderscheidt het NFI zes wetenschappelijke disciplines, waarvan vijf moederdisciplines: Biologisch, Digitaal, Medisch, Fysisch en Chemisch, en één essentiële ondersteunende discipline: Interpretatie van forensische data.

Wetenschappelijke disciplines NFI

Het NFI heeft veertig forensische onderzoeksgebieden onder zijn dak. Het gaat om de wetenschappelijke disciplines Biologisch, Digitaal, Medisch, Fysisch, Chemisch, en Interpretatie van forensische data. Het NFI ontwikkelt nieuwe methoden en producten binnen de wetenschappelijke disciplines, maar doet ook innovaties met betrokkenheid van meerdere wetenschappelijke disciplines. Dat zijn de multidisciplinaire projecten. Het NFI ontwikkeld ook nieuwe methoden en projecten samen met andere partijen in de strafrechtketen. Zoals de rechterlijke macht, de politie en het Openbaar Ministerie.

De uitvoering van de projecten versterkt de ingeslagen weg van het NFI om:

  • Vanuit nieuwe wetenschappelijke inzichten te innoveren, samen met (keten)partners.
  • Actief te zijn van de plaats delict tot in de rechtszaal.
  • Te excelleren in complex en multidisciplinair forensisch onderzoek.

De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met nationale en internationale partners.

Externe ontwikkelingen & verkenning omgeving

De thema’s in de NFI Strategische Kennis- en Innovatie Agenda zijn gebaseerd op externe ontwikkelingen. Het NFI heeft hiervoor de omgeving verkend door desk research te verrichten van beschikbare bronnen over R&D en de toekomst van forensisch onderzoek.

State-of-the-art onderzoeksgebieden

De projecten binnen de disciplines zorgen dat de forensische onderzoeksgebieden state-of-the-art blijven. De multidisciplinaire innovatieprojecten worden uitgevoerd binnen vijf thema’s, die zijn genoemd in afbeelding 1. In 2020 zijn projecten gestart met als thema 'Van bron naar activiteit' en 'Van technologie naar forensische toepassing'. In 2023 start het thema 'Van informatie naar intelligence'.

Samen werken aan innovatie

Het NFI werkt bij innovaties samen met andere partijen in de strafrechtketen . De gezamenlijk gekozen onderzoeksgebieden zijn 'Innovatie op de PD' en 'Artificial Intelligence (AI)/Big Data'. Daarnaast is er ruimte voor een derde ‘ad hoc’ thema dat kan inspringen op de actualiteit.

Nauwe banden met het bedrijfsleven en universiteiten

Veel forensische technieken hebben hun oorsprong in een geheel ander domein. Het NFI heeft daarom nauwe relaties met onder andere het bedrijfsleven en universiteiten om nieuwe forensische mogelijkheden vroegtijdig te signaleren. Ook heeft het NFI verschillende wetenschappers in dienst, die hun forensische werk combineren met een hoogleraarschap of lectorschap op een van de universiteiten of hogescholen in Nederland.

Research & Development en Innovatie - Portfolio NFI

Deze Research & Development en Innovatie portfolio biedt op hoofdlijnen een overzicht van de onderzoeksactiviteiten en projecten, die plaatsvinden binnen de verschillende wetenschappelijke disciplines en multidisciplinaire thema’s binnen het Nederlands Forensisch Instituut. Bekijk hier het Portfolio NFI - 2023.

Publicaties