(Inter)nationale onderzoeksprojecten NFI

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) participeert regelmatig in zowel nationale als internationale forensische onderzoeksprojecten. Op deze pagina vindt u een overzicht van projecten waarin het NFI participeert.

CERTAIN-FORS (Argus): ‘Onderzoek naar de oorsprong van gegevens van mobiele apparaten’

 • Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ontwikkelt samen met een aantal internationale partners een softwareplatform, dat de analyse van door mobiele applicaties geproduceerde bestanden  ondersteunt. Deze bestanden worden tijdens toepassingen gewijzigd, aangemaakt en verwijderd, waardoor mogelijk interessante forensische sporen ontstaan. Onderdeel van het softwareplatform is een referentiedatabase waarin deze bestanden en tracks worden opgeslagen, om te worden gedeeld met andere gebruikers van het platform. Het NFI coördineert en beheert het project Argus, en biedt hosting op het internationale softwareplatform. Lees verder >>

CERTAIN-FORS (UNLOCK): ‘Creëren van een solide forensische kennisbasis binnen Europa’

Het overkoepelende doel van UNLOCK is om bij te dragen aan een solide forensische kennisbasis binnen Europa. Het project investeert daarvoor in de verspreiding van fundamentele kennis die belangrijk is voor alle forensisch wetenschappelijke professionals. Deze kennis wordt beschikbaar gesteld via een online platform. Hiervoor wordt voorgebouwd op het 'Basic General Forensic Knowledge Exam (BGFKE)' dat in 2010 is ontwikkeld in een ENFSI-project. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: kwaliteit, digitale technologie, rapporteren van resultaten met begrip voor de significantie ervan (en het belang van activiteitenniveau interpretaties), alsook de invloed van human factors in forensisch onderzoek. Lees verder >>

CReaNET: 'Hypersensitieve visualisatiemethoden om forensische sporen zichtbaar te maken'

 • Meestal zijn forensische sporen niet zichtbaar met het blote oog. Hierdoor is het voor forensisch onderzoekers niet altijd duidelijk waar een bemonstering het beste uitgevoerd kan worden. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is continu op zoek naar (verbeter)methoden om deze forensische sporen zichtbaar te maken. Het CReaNET-project (Chemical Reaction Networks), waar het NFI deel van uitmaakt, is een Europees opleidingsnetwerk op het gebied van chemische reactienetwerken. Het project is gespecialiseerd in het ontwikkelen van hypersensitieve visualisatiemethoden om forensische sporen zichtbaar te maken. Lees verder >>

CYBERSPACE: 'Omvang cybercriminaliteit en cyberaanvallen binnen EU in kaart gebracht'

 • In 2020 kostte cyberaanvallen de wereldeconomie zo’n € 5,5 biljoen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2015. Maar de kosten van cybercriminaliteit en cyberaanvallen liggen veel hoger dan de geldelijke kosten. Ook het digitaal gijzelen van ziekenhuizen om losgeld te vragen, de stress van identiteitsdiefstal en de schade aan het vertrouwen in publieke instellingen, eisen een hoge tol. Ondanks deze bedreigingen en de vaak grote gevolgen voor bevolking en instanties, beschikken de meeste wetshandhavingsinstanties in Europese landen niet over de juiste systemen om cybercriminaliteit op te sporen en er tijdig op te reageren. Om de totale omvang van cybercriminaliteit en cyberaanvallen binnen de EU in kaart te brengen, werkt het Nederlands Forensisch Instituut samen met tien partners uit acht Europese landen.
  Lees verder >>

EXFILES: 'Geavanceerde hard- en software methodes voor toegang tot versleutelde mobiele telefoons'

 • Versleutelde mobiele telefoons spelen vaak een cruciale rol in strafzaken. De gegevens die op deze apparaten zijn opgeslagen, kunnen belangrijk bewijs opleveren in een strafzaak. Omdat de meeste telefoons zijn beveiligd met encryptie, is het soms lastig om bij die belangrijke gegevens te komen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ontwikkelt daarom, in samenwerking met internationale partners, geavanceerde hard- en software methodes die ervoor zorgen dat de politie snel toegang kan krijgen tot forensisch relevante informatie. Lees verder >>

INHERIT: 'Forensisch onderzoek naar chemische sporen om terroristische bomaanslagen te voorkomen'

 • Welke chemische sporen vind je terug op de handen of eigendommen van een verdachte die explosieven voor een terroristische aanslag heeft vervaardigd? Over de overdracht van specifieke chemicaliën uit explosieven op verschillende ondergronden, kleding of in vingersporen is nog veel onbekend. Toch kan dit de opsporing in een vroeg stadium helpen bij het vinden van verdachten die een terroristische aanslag voorbereiden. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) springt samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en TNO in dat gat en werkt de komende jaren aan forensische methoden die helpen om terroristen op te sporen en zo misschien zelfs aanslagen te voorkomen. Lees verder >>

NOFA: 'Nader Overlijdensonderzoek Forensisch Arts'

 • Is iemand overleden door een hartinfarct of is iemand mogelijk van de trap geduwd? Het is een voorbeeld van een vraag die (eerstelijns) forensisch artsen proberen te beantwoorden. Zij komen ter plekke om te onderzoeken of iemand op natuurlijke wijze is overleden of dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voert, in samenwerking met forensisch artsen, het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en het Groene Hart Ziekenhuis, onderzoek uit of en hoe forensisch artsen beter ondersteund kunnen worden in hun onderzoek naar de doodsoorzaak. Lees verder >>

OVERCLOCK: 'Uitlezen geavanceerde versleutelde apparaten'

 • Forensische digitaal onderzoekers lopen tijdens hun onderzoek vaak vast op de meest geavanceerde criminele apparaten, zoals mobiele telefoons. Dit komt vooral door de sterke beveiligingsmaatregelen en de gebruikte vercijferingstechnieken op moderne smartphones. De gegevens, die zijn opgeslagen op deze apparaten, bevatten meer en meer doorslaggevende informatie die nodig zijn voor de politie om complexe zaken op te lossen. Lees verder >>

RISEN: 'Sporen realtime detecteren, visualiseren, identificeren en interpreteren op de PD'

 • Tijd is een belangrijke factor voor een succesvol resultaat bij misdaadonderzoek. Echter, traditionele forensische onderzoeken zijn doorgaans tijdrovend. Wanneer tijdens onderzoeken snelle resultaten nodig zijn, kan dit problemen opleveren. Sporen moeten zo snel mogelijk ter plaatse worden opgespoord en veiliggesteld, voordat sporen gewist en vervuild worden, waardoor forensische informatie verloren gaat die belangrijk is voor strafrechtelijk onderzoek. De focus van het project RISEN ligt op het ontwikkelen van een set realtime contactloze sensoren. Door deze nieuwe methodiek kan direct op de plaats delict sporen worden gedetecteerd, gevisualiseerd, geïdentificeerd en geïnterpreteerd. Lees verder >>

Scratch: 'Software-methode om krasvormige sporen en indruksporen op kogels en hulzen automatisch te vergelijken'

 • “Hoe groot is de kans dat deze kogel is afgevuurd met dit vuurwapen?” Het is een vraag die forensisch deskundigen kunnen beantwoorden. Tijdens het schieten laat een vuurwapen vaak een reeks verschillende sporen achter op hulzen en kogels. Deze sporen kunnen vervolgens worden gebruikt voor vergelijkend onderzoek. Hierbij worden twee sporendragers (kogels of hulzen) naast elkaar gelegd en zoekt de deskundige, met behulp van een vergelijkingsmicroscoop, naar overeenkomsten en verschillen tussen de sporen. Naast krasvormige sporen zijn ook indruksporen van groot belang voor het vergelijkend onderzoek. Op basis van hun waarnemingen geven forensisch deskundigen een oordeel over de herkomst van het bewijsmateriaal en hoeveel steun het bewijs geeft voor dit oordeel (de bewijskracht). Lees verder >>

STARLIGHT: ‘Het vergroten van AI-oplossingen voor opsporingsdiensten om AI-gerelateerde criminaliteit te bestrijden’

 • Criminelen kunnen misbruik maken van geavanceerde technologieën. Kant-en-klare AI(kunstmatige intelligentie)-software stelt criminelen in staat om nieuwe vormen van bedreigingen te creëren. Dat vraagt van de opsporingsdiensten om voorbereid te zijn, zodat zij adequaat kunnen reageren op deze bedreigingen. Bijvoorbeeld door hun cybersecurity te optimaliseren en een hoger bewustzijn te creëren ten opzichte van vijandige AI. Het doel van STARLIGHT is om het wettelijk en ethisch gebruik van AI bij Europese opsporingsdiensten te verbeteren, hun onderzoeks- en cybersecurityoperaties te versterken en hen te helpen om het misbruik van door AI-ondersteunde misdaad en terrorisme te bestrijden. Lees verder >>

UNCOVER: ‘Innovatief onderzoek naar het opsporen van verborgen informatie in digitale mediabestanden’

 • De afgelopen jaren is het criminele gebruik van technieken voor het verbergen van informatie (steganografie) in digitale media zoals, afbeeldingen, video-, audio- en tekstbestanden snel toegenomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat er veel steganografische tools beschikbaar zijn gesteld als programmabroncode pakketten. Hierdoor kunnen daders eenvoudig tools kiezen voor het verbergen, aanpassen en combineren van informatie voor hun criminele activiteiten. Steganografische methoden en technologieën vormen echter een grote uitdaging voor wetshandhavingsinstanties (LEA's), onder andere vanwege een gebrek aan middelen. Deze problemen worden versterkt door de toenemende hoeveelheid aan digitaal bewijsmateriaal waarmee LEA's en justitiële partners te maken krijgen. Het project UNCOVER streeft ernaar om deze problemen aan te pakken en steganografische tools verder te ontwikkelen, om een ​​op maat gemaakte toolkit voor LEA's op te zetten. Lees verder >>