Scratch: 'Software-methode om krasvormige sporen en indruksporen op kogels en hulzen automatisch te vergelijken'

“Hoe groot is de kans dat deze kogel is afgevuurd met dit vuurwapen?” Het is een vraag die forensisch deskundigen kunnen beantwoorden. 
Tijdens het schieten laat een vuurwapen vaak een reeks verschillende sporen achter op hulzen en kogels. Deze sporen kunnen vervolgens worden gebruikt voor vergelijkend onderzoek. Hierbij worden twee sporendragers (kogels of hulzen) naast elkaar gelegd en zoekt de deskundige, met behulp van een vergelijkingsmicroscoop, naar overeenkomsten en verschillen tussen de sporen. Naast krasvormige sporen zijn ook indruksporen van groot belang voor het vergelijkend onderzoek. Op basis van hun waarnemingen geven forensisch deskundigen een oordeel over de herkomst van het bewijsmateriaal en hoeveel steun het bewijs geeft voor dit oordeel (de bewijskracht).

Samenwerken met National Institute of Standards and Technology en FBI

Tot voor kort waren er geen methodes om het vergelijkend onderzoek automatisch te doen. Daarom is het NFI in 2018 de samenwerking aangegaan met het National Institute of Standards and Technology (NIST) in de VS en de FBI.

Bij het NIST is een algoritme voor indruksporen ontwikkeld, daarnaast heeft de FBI een grote verzameling vuurwapens en munitie ter beschikking. Het team Wapens en Werktuigen ontwikkelt, in samenwerking met het team Forensische Software Engineering (FSE) van het NFI, software (Scratch) waarmee krasvormige sporen én indruksporen op kogels en hulzen, in de toekomst automatisch kunnen worden vergeleken. Met deze software heeft het NFI ook een referentie-database opgezet om een bewijskracht te kunnen berekenen. Om de deskundigen te ondersteunen. De grote hoeveelheid merken van vuurwapens en munitie vormen hierbij een uitdaging.

Nu richting de praktijk

Met een onderzoeksbeurs van het NIST die het NFI in 2018, 2019 en 2022 ontving, is een proof-of-concept ontwikkeld en verder uitgewerkt. Het NFI en de FBI zijn inmiddels gestart met het opbouwen van referentie-databases, om verder te onderzoeken in hoeverre de referentiescores van elkaar verschillen tussen meerdere merken vuurwapens. Daarnaast loopt er een uitgebreide evaluatie van de software in de praktijk. Hierbij worden de laatste stappen gezet om de deskundige in zaakonderzoek, optimaal te gaan ondersteunen met dit systeem bij vergelijkend onderzoek aan kogels en hulzen.