Multidisciplinaire R&D en Innovatie

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft 37 forensische deskundigheidsgebieden in huis. Het NFI is uniek om al deze gebieden onder één dak te hebben. Deze unieke positie wordt versterkt door het (inter)nationale netwerk van het NFI.

Vraagstukken uit het veld worden steeds complexer, waarbij meerdere deskundigheidsgebieden nodig zijn. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Daarom wil het NFI steeds meer multidisciplinair zaakonderzoek verrichten en dat begint met multidisciplinaire Research & Development (R&D). In 2020-2022 richtte het multidisciplinaire onderzoek zich op het versterken van de thema’s ‘Van bron naar activiteit’ en ‘Van technologie naar forensische toepassing’. Binnen deze thema’s zijn, met vertegenwoordigers uit de forensische keten en academia, diverse projecten geselecteerd.