Thema: Van bron naar activiteit

De bron zijn van een spoor is niet strafbaar, maar de handelingen waarmee dat gepaard ging mogelijk wel. Daarmee zijn vragen naar die handelingen (op activiteitniveau) voor de overwegingen van de rechtbank relevanter dan vragen naar de bron (op bronniveau). Binnen het thema ‘activiteitniveau’ worden de volgende subthema’s onderscheiden. Themaleider is Karlijn Bezemer.

Dynamiek van sporen in tijd en ruimte

Om sporen te kunnen interpreteren op activiteitniveau moet kennis en expertise opgebouwd worden over de kans dat een spoor wordt overgedragen (transfer), na een bepaalde tijd nog aanwezig is (persistence), wordt gevonden (recovery), of al aanwezig was in de achtergrond (background). Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met statistische modellering om onderbouwde keuzes te maken in onderzoeksopzet en -strategie. Onder dit subthema vallen onder meer:

 • Experimenten (of elicitatie) voor onderbouwing van kansen van transfer, persistence, recovery, background, of de mechanismen die achter deze processen zitten.
 • Kansrijke bemonsteringsstrategieën (gezien kansen van transfer, recovery).
 • Datering van sporen.

Combineren van bewijs

Bij één activiteit zullen vaak meer sporen ontstaan. Met hypothesen op activiteitniveau en een statistisch model kan de bewijskracht van resultaten van onderzoek aan die sporen gecombineerd worden. Onder dit subthema vallen onder meer:

 • Modellering met Bayesiaanse netwerken.
 • Combineren van bewijskracht binnen

Scenariovorming en onderzoeksstrategie

Het formuleren van hypothesen is een essentieel onderdeel van het forensisch onderzoek. Denk daarbij aan het genereren van hypothesen op de plaats delict (PD), in het lab, en in samenspraak met de aanvrager en opdrachtgever. Onder dit subthema vallen onder meer:

 • Anticiperen op scenario's ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de PD.
 • Case Assessment and Interpretation (CAI).

Communicatie en visualisatie
De communicatie voor het geven en ontvangen van informatie rond de interpretatie op activiteitniveau is zowel de sluitsteen als het startpunt daarvan. Daarbij wordt ook de psychologische kant belicht om bias te vermijden. Onder dit subthema vallen onder meer:

 • Informatie geven: schootsbaanreconstructie, visualisatie van een PD.
 • Informatie verkrijgen: welke en hoe?
 • Hoe wordt bias, sturing of suggestie vermeden

Communicatie en visualisatie

De communicatie voor het geven en ontvangen van informatie rond de interpretatie op activiteitniveau is zowel de sluitsteen als het startpunt daarvan. Daarbij wordt ook de psychologische kant belicht om bias te vermijden. Onder dit subthema vallen onder meer:

 • Informatie geven: schootsbaanreconstructie, visualisatie van een PD.
 • Informatie verkrijgen: welke en hoe?
 • Hoe wordt bias, sturing of suggestie vermeden?