Keteninnovatie

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zet zich in om, samen met de forensische keten, te werken aan urgente en nood zakelijke innovaties. Voor een betere en intensievere samenwerking en optimalisatie van processen, werkt het NFI vanaf 2020 samen met de ketenpartners op de thema’s ’Innovaties voorkant opsporingsproces’ en ’Artificial Intelligence/Big data’.

Daarnaast wordt de mogelijkheid van een derde ‘Ad-hoc ketenbreed thema’ opengelaten. In overleg met de ketenpartners wordt hier wisselend invulling aan gegeven. Behoeftegestuurd werken vanuit de forensische keten staat hierbij centraal.

Digitaal magazine @NFI

In het digitale magazine @NFI is in het artikel 'Innoveren voor en door de keten' te lezen hoe het NFI samen met haar partners innoveert door nieuwe methoden en technieken te ontwikkelen, om zo forensisch onderzoek naar een hoger niveau te brengen.