Kennis- en onderzoeksagenda Medisch Forensisch Onderzoek

Medisch forensisch onderzoek omvat al het medisch onderzoek ten behoeve van de strafrechtketen, en is daarom veelomvattend. Het NFI heeft binnen het medisch forensische werkveld een unieke positie. Er is op het NFI een unieke combinatie van medisch forensisch deskundigen aanwezig bestaande uit forensisch artsen, forensisch pathologen en forensisch antropologen.