Arian van Asten

Bijzonder hoogleraar forensische analytische chemie

Sinds 1 september 2018 is dr. A.C. (Arian) van Asten voltijds hoogleraar Forensic Analytical Chemistry and On-Scene Chemical Analysis aan de Faculteit voor Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Forensisch Instituut waar van Asten 1 dag per week werkzaam is.

Forensische analytische chemie

De forensische analytische chemie kent toepassingen in uiteenlopende forensische expertisegebieden en voor divers bewijsmateriaal waarbij chemisch identificatie onderzoek, kwantitatieve analyse en chemical impurity profiling kan worden ingezet. Het onderzoek van van Asten richt zich op :   

 • Chemical profiling van explosieven
 • Robuuste chemische identificatie van drug isomeren en New Psychoactive Substances
 • De forensische toepassingen van chemische imaging technieken
 • De inzet van multi-dimensionale chromatografie voor de analyse van complexe forensische monsters zoals brandresten
 • De ontwikkeling van chemische analyse methodes voor forensic intelligence en heimelijk forensisch onderzoek

Snelle chemische analyse buiten het laboratorium

De mogelijkheid om snel een chemische analyse uit te voeren buiten het traditionele laboratorium en zonder dat daarvoor experts nodig zijn kent vele voordelen zeker ook in het forensische domein. Het onderzoek van van Asten op het gebied van mobiele technologie voor chemische analyse richt zich op :   

 • De ontwikkeling en inzet van mobiele massa spectrometrie
 • De snelle analyse ter plaatse van drugs en explosieven met draagbare, goedkope spectroscopische en electrochemische apparatuur
 • Het gebruik van Cloud toepassingen, draadloze communicatie en smartphones bij de inzet van mobiele apparatuur voor chemische analyse

Curriculum vitae

Arian van Asten, geboren in 1968, studeerde scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij in 1991 cum laude afstudeerde met een specialisatie in de analytische chemie. In 1995 promoveerde hij aldaar op een proefschrift getiteld 'An Exploration of Thermal Field Flow Fractionation' dat in 1996 werd bekroond met de Kolthoffprijs van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV). Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de Nederlandse chemische industrie startte hij zijn forensische carrière bij het Nederlands Forensisch Instituut. In een tijdspanne van 12 jaar was hij binnen het NFI werkzaam als afdelingshoofd, lid van het MT, coördinator van internationale grootschalige onderzoeken, R&D coördinator en vanaf 2012 als bijzonder hoogleraar. In 2018 werd hij bij de Universiteit van Amsterdam aangesteld als voltijds hoogleraar.

Levensloop

 • 1995-2006 Akzo Nobel en Unilever, analytisch chemicus, laboratorium- en projectmanager en parfum specialist
 • 2006-2007 Nederlands Forensisch Instituut, afdelingshoofd Chemie
 • 2007-2010 Nederlands Forensisch Instituut, afdelingshoofd Fysische en Chemische Technologie
 • 2011-2016 Nederlands Forensisch Instituut, afdelingshoofd WISK (Wetenschap, Interdisciplinair onderzoek, Statistiek en Kennismanagement)
 • 2016-2018 Nederlands Forensisch Instituut, R&D-coördinator
 • 2018-heden Universiteit van Amsterdam
  • Hoogleraar Forensic Analytical Chemistry and On-Scene Chemical Analysis
  • Directeur van het Co van Ledden Hulsebosch Centrum, het Amsterdamse Centrum voor Forensische Wetenschap en Geneeskunde
  • Programma directeur van de 2-jarige Forensic Science Master opleiding 

Van Asten is sinds 2009 actief betrokken bij de forensisch academische opleiding en het forensisch wetenschappelijke onderzoek aan de UvA. Hij is een van oprichters van het Co van Ledden Hulsebosch Centrum (CLHC) en is als docent en directeur actief binnen de unieke 2-jarige MSc opleiding van de UvA in de forensische wetenschappen (MFS).