Bela Kubat

Sinds 1 januari 2015 is Bela Kubat als bijzonder hoogleraar Forensische Pathologie verbonden aan de Faculty of Health, Medicine and Life Science van de Universiteit Maastricht.

Kubat gaat zich in eerste instantie richten op het ontwikkelen en geven van onderwijs aan studenten geneeskunde en assistenten in opleiding op het gebied van pathologie. Medisch specialisten die te maken kunnen krijgen met slachtoffers van geweld, zijn belangrijke onderwijsgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderartsen, neurologen, (neuro)chirurgen, trauma-, EHBO- en huisartsen.

De forensisch patholoog gaat ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van radiologisch onderzoek bij overledenen. Ook inventariseert ze welke recente technieken er in Maastricht aanwezig zijn voor onderzoek naar doodsoorzaken en waar er mogelijkheden zijn voor het opzetten voor het opzetten en uitvoeren van nieuwe onderzoeken op dit gebied.

Curriculum Vitae

Bela Kubat, geboren in 1957, studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (de huidige Radboud Universiteit Nijmegen). Ze werkte als assistent geneeskundige in opleiding op de afdeling Neurologie van het St. Annadal Ziekenhuis (tegenwoordig Academisch Ziekenhuis Maastricht) en bij het Institut für Neuropathologie van de Medizinische Fakultät der Universität Essen. 

In 1993 promoveerde Kubat aan de Rijksuniversiteit Limburg/Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) op herseninfarcten. Aansluitend werkte ze in het AZM als geneeskundige in opleiding op de afdeling Klinische Pathologie.

Kubat voltooide in 2002 haar opleiding tot patholoog, waarna ze als (neuro)patholoog in Maastricht werkzaam bleef. In maart 2003 trad ze als (neuro)patholoog in dienst bij het NFI.

Naast forensisch patholoog is Kubat ook opleider voor de interne opleiding tot forensisch patholoog bij het NFI en toetser voor het register forensische pathologie van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)