Charles Berger

Op 1 november 2011 is dr. ir. C.E.H. (Charles) Berger benoemd tot bijzonder hoogleraar criminalistiek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Interpretatie en gebruik van forensisch onderzoek

Charles Berger is gespecialiseerd in de criminalistiek; het natuurwetenschappelijke deel van de forensische wetenschappen. Recent richt hij zich op onderzoek naar het logisch correct interpreteren van wetenschappelijk bewijs, en het objectiveren van forensisch onderzoek. 

Als bijzonder hoogleraar criminalistiek zal Berger aandacht besteden aan de interpretatie en het gebruik van forensisch onderzoek binnen de opsporing en in de rechtszaal. Hiermee verbindt hij de werelden van het strafrecht, de politie, en de forensische wetenschap.

Curriculum vitae

Charles Berger is geboren in 1968. Hij promoveerde als natuurkundige aan de Universiteit Twente. 

  • 1997-2003 Na zijn promotie deed hij zes jaar lang ervaring op in het buitenland met projecten bij de Naval Research Labs in Washington DC, de universiteiten van Californië en Bordeaux en de École Normale Supérieure in Parijs.
  • 2003-2007 Nederlands Forensisch Instituut, forensisch documentdeskundige
  • 2007-heden Nederlands Forensisch Instituut, principal scientist; als principal scientist ondersteunt Berger de onderzoekers van het NFI, adviseert hij de directie en bewaakt hij de inhoudelijke wetenschappelijke kwaliteit van het NFI.

Daarnaast is Berger sinds 2010 lid van het College van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)