Didier Meuwly

Prof. dr. Didier Meuwly is per 1 november 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar forensische biometrie aan de Universiteit van Twente. Meuwly is aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verbonden als principal scientist.

Forensische biometrie

Met biometrische sporen, zoals: vingersporen, camerabeelden en opgenomen gesprekken, zijn personen te individualiseren en te identificeren. Forensische biometrie kan een belangrijke rol spelen in strafzaken. 

Doel van Meuwly is het ontwikkelen van een gevalideerde automatische interpretatiemethode voor biometrische sporen. Op dit moment interpreteren deskundigen deze sporen veelal op basis van hun kennis en ervaring. Een automatische methode baseert zich op statistiek, waardoor het onderzoeksresultaat in cijfers is weer te geven. Dit vergroot de objectiviteit van het onderzoek en maakt het makkelijker om de bewijskracht van gecombineerde onderzoeksresultaten weer te geven.

Op dit moment is Meuwly bezig met het uitwerken van richtlijnen voor de validatie van de nieuwe interpretatiemethode enerzijds en de privacy van de gebruikte biometrische data anderzijds.

Curriculum Vitae

Didier Meuwly (1968) werd geboren in het Zwitserse Fribourg. Daar volgde hij een klassieke opleiding latijn en filosofie aan het St-Michel College. Meuwly studeerde in 1993 af aan de Forensische School (IPS) van de Universiteit van Lausanne. In 2000 promoveerde hij op het gebied van de forensische automatische sprekerherkenning. 

Meuwly verdeeld zijn tijd tussen het NFI, waar hij werkt als principal scientist, en de Universiteit Twente, waar hij sinds 2013 aan verbonden is als hoogleraar Forensische Biometrie.

He specializes in the automation and validation of the probabilistic evaluation of forensic evidence, and more specifically biometric traces. From 2002 to 2004 he worked as a senior forensic scientist at the R & D department of the UK Forensic Science Service (FSS), then an executive agency of the UK Ministry of the Interior.

Didier has served as a criminalist in several international terrorist cases on request of the ICTY, STL, UN and UK, has authored and coauthored more than 60 scientific publications and book chapters in the field of forensic science.

Didier is an associate and guest editor of Forensic Science International (FSI), a member of the R & D standing committee for research and development of the European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) and a member of the ISO Technical Committee 272 editing the first ISO forensic science standard (21043).