Hans Henseler

Dr.ir. J. Henseler is sinds 16 augustus 2016 deeltijd lector Digital Forensics & E-Discovery bij Hogeschool Leiden. Hij is tevens senior adviseur bij de divisie Digitale en Biometrische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut, lid van het College van het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen en voorzitter van de Board of Directors van DFRWS.

Digital Forensics & E-Discovery

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Dat levert nieuwe oplossingen voor allerlei vraagstukken in de samenleving op, maar tegelijkertijd ook nieuwe vormen (cyber)criminaliteit. Om hier binnen onderwijs zo effectief mogelijk op in te spelen, doet het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden, samen met experts uit de praktijk, onderzoek naar digitale sporen en hoe je deze optimaal kunt benutten.

Het lectoraat houdt zich bezig met toegepast onderzoek gericht op het werkveld van digitale experts bij opsporings- en veiligheidsdiensten en het bedrijfsleven. Het lectoraat onderscheidt drie gebieden in het digitaal forensisch onderzoek: zoeken in open bronnen (Open Source Intelligence), sporen in emails en documenten (E-Discovery) en en sporen in slimme apparaten die onderdeel zijn van het ‘Internet of things’ (IoT Forensics), waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen. De resultaten van het toegepast onderzoek vertaalt het lectoraat direct door naar het onderwijs en naar toepassingen voor samenwerkingspartners in het werkveld.

IoT Forensic Lab

Het onderzoek van het lectoraat speelt zich grotendeels af in het IoT Forensic Lab van HS Leiden dat is gevestigd op de campus van The Hague Security Delta (HSD) in Den Haag. In dat lab wordt samen met studenten, docenten en onderzoek partners digitaal forensisch onderzoek gedaan waarbij de focus ligt op Internet of Things. Het lab beschikt over software en hardware tools die studenten later ook in de praktijk, na hun studie, zullen gaan gebruiken. Maar, gelet op de snelle ontwikkelingen op het gebied van de ICT, is de belangrijkste competentie het kunnen onderzoeken, rapporteren en ontwikkelen van methoden en technieken om nieuwe digitale sporen veilig te stellen en te analyseren.

Curriculum Vitae

Hans studeerde Informatica aan de TU Delft en is aan de Universiteit van Maastricht gepromoveerd op het onderwerp Artificiële Neurale Netwerken. In 1992 is hij gaan pionieren op forensisch ICT-gebied bij het Gerechtelijk Laboratorium, de voorloper van het NFI. Daarna maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven.

Sindsdien heeft hij verschillende bedrijven waaronder TNO, ZyLAB, PWC, Fox-IT, Tracks Inspector en Magnet Forensics gewerkt waar hij ervaring heeft opgedaan met het ontwikkelen van software, het leiden van digitaal forensische laboratoria en met het leiden van (internationale) E-Discovery projecten en adviseren van bedrijven op het gebied van digitaal bewijs in fraude onderzoeken.